Z życia przedszkola

Konkurs wewnątrzprzedszkolny - Najładniejsza dynia - praca rodziców z dziećmi