Z życia przedszkola

Zajęcia koleżeńskie - grupa I i grupa III