Z życia przedszkola

Wakacje w przedszkolu - Animacje teatralne, 19.07.2018 r.