Z życia przedszkola

FERIE W PRZEDSZKOLU - zabawy sportowe, 12.02.2018 r.