Z życia przedszkola

FERIE W PRZEDSZKOLU - zabawy muzyczno-ruchowe, 12.02.2018 r.