Z życia przedszkola

Alarm przeciwpożarowy, 29.09.2017 r.