Z życia przedszkola

Alarm - ładunek wybuchowy, 29.06.2018 r.