Z życia przedszkola

Warsztaty ekologiczne Rady Pedagogicznej "Zielone okulary"