Z życia przedszkola

Szkoła Podstawowa nr 20 na przedstawieniu ekologicznym