Z życia przedszkola

Literacko - plastyczne spotkanie z Mikołajem - zajęcia dodatkowe