Z życia przedszkola

Udział gr 4 w Przeglądzie tańców europejskich w MCK -zorg w ramach BGO przez Przedszkole nr 26