Z życia przedszkola

Ewaluacja w naszym przedszkolu metodą "Profilu szkoły"