Z życia przedszkola

Dzień dziecka-grupa teatralna z MCK -MyWyWamMy