Grupa VI

Zabawy ruchowe przy muzyce z elementami gimnastyki korekcyjnej