Grupa V

Wycieczka do Szkoły Podstawowej nr 31, 16.10.2017 r.