Grupa V

Spotkanie wigilijne - grupa V, 20.12.2017 r.