Grupa V

Wycieczka do Szkoły Podstawowej nr 14, 10.04.2018 r.