Grupa V

Kreatywne zajęcia z religii połączone z nauką czytania i pisania "Arka Noego"