Grupa V

Wycieczka do Muzeum Oświaty na wystawę poświęconą Marianowi Rejewskiemu