Grupa IV

Wycieczka do Fabryki Czekolady, 21.12.2017 r.