Grupa IV

Przygotowanie do nauki czytania i pisania