Grupa IV

Wycieczka na Uniwersytet Kazimierza Wielkiego - Jeżyki brały udział w "Dniach Nauki"