Grupa IV

Wycieczka do MUZEUM MYDŁA I HISTORII BRUDU