Grupa III

Wycieczka na Uniwersytet Kazimierza Wielkiego - NAUKI DAWNE I NIEDAWNE