Grupa III

Dni Nauki na Uniwersytecie Kazimierza Wielkiego