Grupa III

Wycieczka do Szkoły Podstawowej nr 31, 10.10.2017 r.