Grupa III

Wycieczka do Szkoły Podstawowej nr 31, 9.03.2018 r.