Grupa III

Zajęcia dodatkowe "Wesołe spotkania z wierszami poetów polskich"