Grupa II

Spotkanie ze Strażą Miejską, 21.11.2017 r.