Grupa III Jeżyki (5-6 – latki)

Grupa III Jeżyki (5-6 – latki)

 

Nauczycielki grupy:

mgr Małgorzata Neumann

mgr Izabela Podlewska