Grupa V Sowy (6- latki)

Grupa V Sowy (6- latki)

Nauczycielki grupy:

mgr Ewa Pankanin

mgr Joanna Zawidzka