INFORMACJA DLA RODZICÓW

Bydgoszcz, dnia: 10.12.2012r.

Szanowni Rodzice

      W najbliższym czasie w Przedszkolu nr 33 w Bydgoszczy pojawi się zespół wizytatorów ds. ewaluacji, który przez kilka dni będzie się przyglądać naszej placówce. Efektem pracy 2 osobowego zespołu będzie raport, opisujący różne aspekty funkcjonowania szkoły. Chcielibyśmy zaprosić Państwa na zebranie organizacyjne mające na celu zapoznanie się harmonogramem ewaluacji całościowej zewnętrznej.

     Ewaluacja zewnętrzna jest ważnym elementem systemu nadzoru pedagogicznego, zatwierdzonego rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z 7 października 2009 r. Ma na celu gromadzenie informacji na temat jakości pracy placówek oświatowych i funkcjonowania systemu edukacyjnego. Ministerstwo Edukacji Narodowej zdefiniowało wymagania wobec szkół, dotyczące różnych dziedzin: od wyników nauczania, przez rozwijanie aktywności uczniów, współpracę z rodzicami, po organizację pracy placówki, w tym jej warunki lokalowe i wyposażenie (pełna lista wymagań na stronie www.npseo.pl).

     Wizytatorzy ds. ewaluacji starają się więc uzyskać pełny obraz funkcjonowania placówki. Rozmawiają
z dyrektorem, nauczycielami, rodzicami ale też z dziećmi. Istotnym elementem ewaluacji jest rozmowa
z rodzicami.

     Zapraszamy Państwa na spotkanie z wizytatorami ds. ewaluacji w naszej placówce celem omówienia harmonogramu zewnętrznej ewaluacji całościowej w obszarze: zarządzania, efektów kształcenia, procesów edukacyjnych, współpracy z rodzicami;

dnia 18.12.2012r o godz. 17.00

Spotkanie potrwa ok. 30 min. będą w nim uczestniczyć: wizytatorzy ds. ewaluacji, rodzice, rada pedagogiczna P-33, administracja i obsługa P-33.

Z wyrazami szacunku:

Dyrektor P-33 – Beata Braciszewska

Dodatkowych informacji udziela: dyrektor przedszkola

Czytaj więcej...

GRUDNIOWE WYDARZENIA

6 grudniaZABAWA MIKOŁAJKOWA

10 grudniaSPOTKANIE Z MIKOŁAJEM – zabawy i pląsy prowadzone przez animatorów

13 grudniaSPEKTAKL TEATRALNY PT. „CHOINKOWE ZAMIESZANIE” - wystawiony przez Teatr „Magma”

18 grudniaJASEŁKA i WIGILIE W GRUPACH

19 grudnia - PRZEDSTAWIENIE PRZYGOTOWANE PRZEZ RODZICÓW Z GRUPY IV

20 grudnia – KONCERT ŚWIĄTECZNY – w wykonaniu muzyków z Filharmonii Pomorskiej im. Ignacego Jana
Paderewskiego w Bydgoszczy

Czytaj więcej...