Ogłoszenie dla rodziców dzieci z rocznika 2007

     W terminie od 11.03. do 22.03.2013 roku WE – UMB zaplanował cykl spotkań z rodzicami dzieci 6-letnich (ur. 2007r.)  z udziałem przedstawicieli szkół podstawowych oraz pracowników Wydziału Edukacji i Kuratorium Oświaty.
    Wzorem roku ubiegłego tematem spotkań będzie zachęcenie rodziców do zapisania dzieci 6-letnich do I klasy szkoły podstawowej poprzez m.in.

– przybliżenie podstawy programowej obowiązującej w szkole podstawowej,
– zaprezentowanie metod pracy z dziećmi 6-letnimi,
– przedstawienie kadry pedagogicznej zatrudnionej w szkołach,
– wyposażenie sal lekcyjnych.

W związku z powyższym, zapraszamy na spotkanie:

RODZICÓW DZIECI Z ROCZNIKA 2007 – GR. III, IV, V W PRZEDSZKOLU NR 33, KTÓRE ODBĘDZIE SIĘ DNIA 20.03.2013R. O GODZ. 16.30.

ZACHĘCAĆ DO NAUKI W SZKOLE BĘDĄ NAUCZYCIELE ZS NR31 ORAZ SP NR14, W KTÓRYCH KONTYNUUJE NAUKĘ WIĘKSZOŚĆ DZIECI Z NASZEGO PRZEDSZKOLA.

Czytaj więcej...