GRUDNIOWE WYDARZENIA

6 grudniaZABAWA MIKOŁAJKOWA

10 grudniaSPOTKANIE Z MIKOŁAJEM – zabawy i pląsy prowadzone przez animatorów

13 grudniaSPEKTAKL TEATRALNY PT. „CHOINKOWE ZAMIESZANIE” - wystawiony przez Teatr „Magma”

18 grudniaJASEŁKA i WIGILIE W GRUPACH

19 grudnia - PRZEDSTAWIENIE PRZYGOTOWANE PRZEZ RODZICÓW Z GRUPY IV

20 grudnia – KONCERT ŚWIĄTECZNY – w wykonaniu muzyków z Filharmonii Pomorskiej im. Ignacego Jana
Paderewskiego w Bydgoszczy

Czytaj więcej...