INFORMACJA DLA RODZICÓW

Serdecznie zapraszamy RODZICÓW (bez dzieci) na pierwsze zebranie informacyjno-organizacyjne, które odbędzie się dnia 05.09.2015r. (poniedziałek)  o godz. 17.00

* z dyrektorem przedszkola, przewidywalny czas spotkania ok. 40 min.

* z wychowawcami grup, czas ok. 40 min.;

* z radą rodziców: wybór członków RR, ustalenie preliminarza wydatków na rok szkolny 2016/17, czas ok. 40 min.

Prosimy o zabranie ze sobą obuwia zmiennego lub ochraniaczy na buty.zebranie

Czytaj więcej...