Język angielski

 Dear Parents!

W roku szkolnym 2017/2018 w zabawach z językiem angielskim towarzyszy nam sympatyczny stworek Boo.

Towarzyszą mu elfy Max i Lily, którzy wspólnie przeżywają różne przygody.

boo max lily

W trakcie kursu dzieci 3- i 4-letnie pracują na poziomie A.

Dzieci 5- i 6-letnie pracują na poziomie B i korzystają z pakietu edukacyjnego zawierającego karty pracy, wyprawkę oraz minikarty.

Kurs językowy ‚I love Boo’ jest propozycją Wydawnictwa MAC S.A. Kurs jest zgodny z nową podstawą programową wychowania przedszkolnego oraz programem nauczania ,,Nasze Przedszkole”.