Strona główna

Informacja dla Rodziców

Szanowni Państwo,

w związku z przeprowadzaną w Przedszkolu nr 33 w Bydgoszczy ewaluacją – której celem jest zgromadzenie informacji na temat funkcjonowania placówki, badane są opinie różnych grup współtworzących społeczność szkolną –pragniemy również poznać Państwa zdanie.
W związku z tym proponujemy wypełnienie ankiety przeznaczonej dla rodziców. Można to zrobić w dowolnym miejscu (np. w domu), wystarczy, że mają Państwo dostęp do Internetu.

W celu wypełnienia ankiety należy postępować zgodnie z poniższą instrukcją.

1. Wypełnianie ankiety odbywa się na stronie:

www.seo2.npseo.pl/online/14021

2. 9 stycznia 2013 r., w godzinach 18.30-19.30 należy wpisać powyższy adres w okno wyszukiwarki lub kliknąć na link, wówczas strona ostanie automatycznie wybrana.
3. Na monitorze pojawią się czerwone cyfry oznaczające numer ankiety i okienko „Rozpocznij ankietę”.
4. Po upływie 2 minut należy kliknąć okienko „Rozpocznij ankietę” – jeśli nie przejdą Państwo do ankiety, próbę ponowić po kolejnych 2 minutach (ankiety będą uruchamiane ręcznie z komputera-matki i w zależności od liczby zgłoszeń, uruchomienie ankiety może zająć 2-10 minut).
5. Przy pytaniach wielokrotnego wyboru są odpowiedzi zaznaczone kwadracikami – można ich wybrać kilka. Przy pytaniach, na które można udzielić tylko jednej odpowiedzi, są kółeczka; należy zaznaczać dokładnie kółko lub kwadrat (tekst nie jest aktywny).
6. Po wypełnieniu ankiety należy kliknąć okienko „Sprawdź ankietę” – jeśli została wypełniona prawidłowo, ankieta się zamknie, jeśli nie – na czerwono podświetlą się pytania, w których brakuje odpowiedzi;
po uzupełnieniu ankiety należy ją zatwierdzić, zaznaczając okienko „Zakończ ankietę”.

Wizytatorzy ds. ewaluacji
Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy

Czytaj więcej...

INFORMACJA DLA RODZICÓW

Bydgoszcz, dnia: 10.12.2012r.

Szanowni Rodzice

      W najbliższym czasie w Przedszkolu nr 33 w Bydgoszczy pojawi się zespół wizytatorów ds. ewaluacji, który przez kilka dni będzie się przyglądać naszej placówce. Efektem pracy 2 osobowego zespołu będzie raport, opisujący różne aspekty funkcjonowania szkoły. Chcielibyśmy zaprosić Państwa na zebranie organizacyjne mające na celu zapoznanie się harmonogramem ewaluacji całościowej zewnętrznej.

     Ewaluacja zewnętrzna jest ważnym elementem systemu nadzoru pedagogicznego, zatwierdzonego rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z 7 października 2009 r. Ma na celu gromadzenie informacji na temat jakości pracy placówek oświatowych i funkcjonowania systemu edukacyjnego. Ministerstwo Edukacji Narodowej zdefiniowało wymagania wobec szkół, dotyczące różnych dziedzin: od wyników nauczania, przez rozwijanie aktywności uczniów, współpracę z rodzicami, po organizację pracy placówki, w tym jej warunki lokalowe i wyposażenie (pełna lista wymagań na stronie www.npseo.pl).

     Wizytatorzy ds. ewaluacji starają się więc uzyskać pełny obraz funkcjonowania placówki. Rozmawiają
z dyrektorem, nauczycielami, rodzicami ale też z dziećmi. Istotnym elementem ewaluacji jest rozmowa
z rodzicami.

     Zapraszamy Państwa na spotkanie z wizytatorami ds. ewaluacji w naszej placówce celem omówienia harmonogramu zewnętrznej ewaluacji całościowej w obszarze: zarządzania, efektów kształcenia, procesów edukacyjnych, współpracy z rodzicami;

dnia 18.12.2012r o godz. 17.00

Spotkanie potrwa ok. 30 min. będą w nim uczestniczyć: wizytatorzy ds. ewaluacji, rodzice, rada pedagogiczna P-33, administracja i obsługa P-33.

Z wyrazami szacunku:

Dyrektor P-33 – Beata Braciszewska

Dodatkowych informacji udziela: dyrektor przedszkola

Czytaj więcej...