Strona główna

Ferie w naszym przedszkolu…

DYDAKTYCZNIE:

W czasie ferii przybliżymy dzieciom starą technikę poprzez:zima
słuchanie bajek z płyt winylowych;
oglądanie bajek rodziców przy użyciu diaskopu
i przezroczy.

RUCHOWO:

Organizujemy również zabawy na śniegu:
zawody;
malowanie na śniegu.

MUZYCZNIE:

Proponujemy również koncert muzyczny:
„STUDENCI UKW – DZIECIOM”.

ROZRYWKOWO:

Zaprosimy nasze dzieci do przedszkolnego KINA, gdzie nie zabraknie niespodzianek.

Czytaj więcej...