Strona główna

Zaproszenie!!!

Zaproszenie dla rodziców dzieci 6 letnich-rocznik 2010 z  gr. III, IV

na spotkanie w przedszkolu dnia 8 lutego o godz. 17.00

W związku ze zmianą Ustawy o systemie oświaty (USTAWA z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty Dz.U.2015.2156 t.j. 2016.01.01) i możliwością wyboru placówki oświatowej celem realizacji obowiązku nauki w przedszkolu lub w szkole dla dzieci 6 letnich z  rocznika 2010, we wszystkich  przedszkolach a także w naszej placówce,

 8  lutego 2016 roku o godz. 17.00, odbędzie się spotkanie z dyrektorami: Wydziału Edukacji i Sportu,  Szkoły Podstawowej nr 14 ul. Żmudzka oraz Przedszkola nr 33, na które serdecznie zapraszamy rodziców dzieci z gr. III i IV.

Proszę o wstępną deklarację rodziców dzieci z gr. III i gr. IV, dotyczącą realizacji obowiązku  nauki Państwa dziecka, poprzez wpisanie się na listy do dnia  8 lutego 2016r.

Bardzo proszę o 100% obecność.

Z poważaniem:
Dyrektor Beata Braciszewska

 

Program spotkania z rodzicami dzieci 6-letnich

1. Powitanie i przedstawienie gości (dyrektorów i nauczycieli szkół podstawowych) przez dyrektora przedszkola:
- omówienie celu spotkania,
- zachęcenie rodziców do wysłania dzieci 6-letnich do szkoły podstawowej.

 2. Wystąpienie dyrektora szkoły podstawowej, który między innymi:
- skomentuje gotowość placówek szkolnych do tego, aby dzieci sześcioletnie mogły uczyć się w dobrych warunkach,
- przedstawi prezentację pt. „Szkoła? 6-latki już tu są!”,
-poinformuje i zaprosi do uczestniczenia w akcji pt. „Drzwi otwarte” w Szkołach Podstawowych.

 3. Pytania.

 4. Zakończenie spotkania.

Czytaj więcej...