Informacja dla Rodziców

Szanowni Państwo,

w związku z przeprowadzaną w Przedszkolu nr 33 w Bydgoszczy ewaluacją – której celem jest zgromadzenie informacji na temat funkcjonowania placówki, badane są opinie różnych grup współtworzących społeczność szkolną –pragniemy również poznać Państwa zdanie.
W związku z tym proponujemy wypełnienie ankiety przeznaczonej dla rodziców. Można to zrobić w dowolnym miejscu (np. w domu), wystarczy, że mają Państwo dostęp do Internetu.

W celu wypełnienia ankiety należy postępować zgodnie z poniższą instrukcją.

1. Wypełnianie ankiety odbywa się na stronie:

www.seo2.npseo.pl/online/14021

2. 9 stycznia 2013 r., w godzinach 18.30-19.30 należy wpisać powyższy adres w okno wyszukiwarki lub kliknąć na link, wówczas strona ostanie automatycznie wybrana.
3. Na monitorze pojawią się czerwone cyfry oznaczające numer ankiety i okienko „Rozpocznij ankietę”.
4. Po upływie 2 minut należy kliknąć okienko „Rozpocznij ankietę” – jeśli nie przejdą Państwo do ankiety, próbę ponowić po kolejnych 2 minutach (ankiety będą uruchamiane ręcznie z komputera-matki i w zależności od liczby zgłoszeń, uruchomienie ankiety może zająć 2-10 minut).
5. Przy pytaniach wielokrotnego wyboru są odpowiedzi zaznaczone kwadracikami – można ich wybrać kilka. Przy pytaniach, na które można udzielić tylko jednej odpowiedzi, są kółeczka; należy zaznaczać dokładnie kółko lub kwadrat (tekst nie jest aktywny).
6. Po wypełnieniu ankiety należy kliknąć okienko „Sprawdź ankietę” – jeśli została wypełniona prawidłowo, ankieta się zamknie, jeśli nie – na czerwono podświetlą się pytania, w których brakuje odpowiedzi;
po uzupełnieniu ankiety należy ją zatwierdzić, zaznaczając okienko „Zakończ ankietę”.

Wizytatorzy ds. ewaluacji
Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy