BYDGOSKI GRANT EKOLOGICZNY

Informujemy, logo czysta Bydgoszcz
że naszej placówce przyznano
BYDGOSKI GRANT EKOLOGICZNY
na zadanie:
„Przedszkolak za Pan brat
z przygodą”.